Textbooks

(in Slovak)

BAUMÖHL, E. – LYÓCSA, Š. – VÝROST, T. 2011. Fundametnálna analýza akciových trhov. Košice : ELFA, 2011. 200 s. ISBN 978-80-8086-191-6.

LYÓCSA, Š . – BAUMÖHL, E. – VÝROST, T. 2013. Kvantitatívne metódy v ekonómii I. Košice : ELFA, 2013. 200 s. ISBN 978-80-8086-209-1.

LYÓCSA, Š. – BAUMÖHL, E. – VÝROST, T. 2013. Kvantitatívne metódy v ekonómii II. Košice : ELFA, 2013. 460 s. ISBN 978-80-8086-210-7.

VÝROST, T. – BAUMÖHL, E. – LYÓCSA, Š. 2013. Kvantitatívne metódy v ekonómii III. Košice : ELFA, 2013. 391 s. ISBN 978-80-8086-211-4.